ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประกาศ  
 
KU-EPT ครั้งที่ 2561/5 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 16 ต.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติม 02-5795566 ต่อ 1211 ตัวอย่างข้อสอบ (คลิก)
การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้    *** มีปัญหา TOEFL ITP ติดต่อคุณ สุพัตรา 02-5795566-8 ต่อ 1108 KU-EPT ติดต่อคุณ รัชนี,จิราพร 02-5795566-8 ต่อ 1211 ติดต่อ Admin  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ... ***
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
1.1 ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
1.2 ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
นำใบชำระเงินไปจ่ายเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวและเครื่องเขียนมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์ อ่านรายละเอียด

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2561/18
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
3-7 ธค.2561
13 ธค.2561
ส.15 ธค.2561
9:00-12:00
21 ธค.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/17
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
12-16 พย.2561
22 พย.2561
ส.24 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/16
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
29-2 พย.2561
8 พย.2561
ส.10 พย.2561
9:00-12:00
16 พย.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/15
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
15-19 ตค.2561
25 ตค.2561
ส.27 ตค.2561
9:00-12:00
2 พย.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/14
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
24-28 กย.2561
4 ตค.2561
ส.6 ตค.2561
9:00-12:00
12 ตค.2561
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2561/13
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
43
1600฿
27-31 สค.2561
6 กย.2561
ส.8 กย.2561
9:00-12:00
14 กย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
89
1600฿
13-17 สค.2561
23 สค.2561
ส.25 สค.2561
9:00-12:00
31 สค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
77
1600฿
23-27 กค.2561
2 สค.2561
ส.4 สค.2561
9:00-12:00
10 สค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
88
1600฿
2-6 กค.2561
12 กค.2561
ส.14 กค.2561
9:00-12:00
20 กค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/9
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
100
1600฿
11-15 มิย.2561
21 มิย.2561
ส.23 มิย.2561
9:00-12:00
29 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/8
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
74
1600฿
28-1 มิย.2561
7 มิย.2561
ส.9 มิย.2561
9:00-12:00
15 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/7
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
88
1600฿
14-18 พค.2561
24 พค.2561
ส.26 พค.2561
9:00-12:00
1 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/6
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
81
1600฿
16-20 เมย.2561
26 เมย.2561
ส.28 เมย.2561
9:00-12:00
4 พค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/5
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
69
1600฿
12-16 มีค.2561
22 มีค.2561
ส.24 มีค.2561
9:00-12:00
30 มีค.2561
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2561/5
บุคคลทั่วไป
300
1
600฿
15-16 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/5
นิสิต ป.เอก
300
600฿
11-12 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/5
นิสิต ป.โท
1000
3
600฿
8-10 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/4
บุคคลทั่วไป
400
291
600฿
13-14 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
นิสิต ป.เอก
300
151
600฿
9-10 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
นิสิต ป.โท
1000
632
600฿
6-8 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/3
บุคคลทั่วไป
400
314
600฿
11-12 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
26 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/3
นิสิต ป.เอก
300
167
600฿
7-8 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
26 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/3
นิสิต ป.โท
1000
428
600฿
4-6 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
26 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
บุคคลทั่วไป
300
273
600฿
12-13 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
นิสิต ป.เอก
300
138
600฿
8-9 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
นิสิต ป.โท
1000
380
600฿
5-7 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
บุคคลทั่วไป
300
289
600฿
15-16 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
นิสิต ป.เอก
300
142
600฿
11-12 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
นิสิต ป.โท
1000
393
600฿
8-10 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
บุคคลทั่วไป
300
เต็มแล้ว
600฿
16-17 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.เอก
300
131
600฿
12-13 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.โท
1000
549
600฿
9-11 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว